PRICE LIST

updated on 13.07.2015

download price list


top top top top

Regions

Representatives of “SK-Pharmacy” LLP in regions

Akmolinskaya region

+7 702 32 777 54 Bikenova Raikhan Kairkenovna

Aktubinskaya region

+7 (7132) 56-21-56, +7 701 191 43 95 Zhubanyshev Nurlan Uzakbaievich

Atyrauskaya region

+7 (7122) 32-11-50, +7 701 471 14 31 Balmagambetov Kazhymukan Kundyzbaievich

Almatinskaya region

+7 (7282) 40-00-65,

+7 701 674 70 69 Zhanabaieva Aigul Idrisovna

+7 701 724 10 17 Rakhymbekova Nazigul

Almaty

+7 (727) 274-86-89, 279-95-05,

+7 701 130 35 84 Zelenskaya Nataliya Valerievna

+7 777 111 45 33 Usipbekova Zarina Azimbekovna

Eastern-Kazakhstany region

+7 705 706 4517 Asubaieva Arai Kuanganovna

+7 777 347 58 02 Kumarova Sairangul Aitmukhanovna

Zhambylskaya region

+7 (7262) 51-92-85, +7 701 725 71 94 Tortaieva Aizhan Kabdybekovna

Western-Kazakhstany region

+7 (7112) 50-46-30,

+7 701 713 80 80 Abdigaliev Talgat Tulegenovich

Karagandinskaya region

+7 701 531 48 69 Burabekov Izat Dauletzhanovich

+7 701 292 58 67 Lushanova Vera Viktorovna

Kostanayskaya region

+7 705 801 76 30 Labazova Marina Sergeevna

Kyzylordinskaya region

+7 701 612 45 67 Kaliyanov Kartanbai Kaliyanovich

Mangistauskaya region

+7 (7292) 30-20-52, +7 701 466 55 56 Bikineeva Nataliya Ivanovna

Pavlodarskaya region

+7 (7182) 65-17-69, +7 701 534 53 10, +7 777 659 34 81 Mazhikova Galiya Rakhmetulaievna

Northern-Kazakhstany region

+7 (7152) 46-93-27, +7 701 659 22 35 Syzdykova Mariyam Suindykovna

Southern-Kazakhstany region

+7 (7252) 31-04-30,

+7 701 761 61 19 Rysmakhanov Nuradil Makhanbetkhanovich

+7 701 765 19 94 Nyshanov Nurdaulet Sabyrovich